Οδηγίες εγκατάστασης-Τεχνικής υποστήριξης λογισμικού “Θεμέλια”

 

Δεν διαθέτω κωδικό πρόσβασης (Demo έκδοση)Έχω αγοράσει κωδικό πρόσβασης
1ο βήμα Αρχικοποίηση εγκατάστασης

1ο βήμα Αρχικοποίηση εγκατάστασης

2ο βήμα ενεργοποίηση  demo

2ο βήμα Λήψη πλήρης έκδοσης

 

3ο βήμα Ενεργοποίηση πλήρης έκδοσης

 

Προσθήκη νέου κλειδιού/κλειδιών

Μεταφορά κλειδιού/κλειδιών

σε άλλον Η/Υ

Ενεργοποίηση Framework 3.5 

σε windows 10

Λήψη τελευταίας ενημέρωση

εφαρμογής (15/07/2019)