Οδηγίες εγκατάστασης-Τεχνικής υποστήριξης λογισμικού “Θεμέλια”

Δεν διαθέτω κωδικό πρόσβασης (Demo έκδοση)

Βήμα 1ο Αρχικοποίηση Εγκατάστασης


 

Βήμα 2ο Λήψη-Ενεργοποίηση

 

 

Διαθέτω κωδικό ενεργοποίησης

Βήμα 1ο Αρχικοποίηση Εγκατάστασης


 

Βήμα 2ο Λήψη

 

Βήμα 3ο Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Framework 3.5 

σε windows 10

 

 

Προσθήκη νέου κλειδιού/κλειδιών

 

 

Μεταφορά κλειδιού/κλειδιών

σε άλλον Η/Υ