Ειδικής αγωγής

 

Λογισμικό Σχήμα μέγεθος χρώμα αριθμός
Θεμέλια

Εκπαιδευτικό λογισμικό εκμάθησης της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας
με πάνω από 5.000 λέξεις, 9.000  παραδείγματα σε 35 θεματικές ενότητες Περισσότερα....

Εικόνες λέξεις, κατηγορίες

Εργαλείο γλωσσικής ανάπτυξης που απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού . Περισσότερα...

Σχήμα, μέγεθος, χρώμα, χώρος

Εργαλείο γλωσσικής ανάπτυξης που απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου καθώς σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Περισσότερα....

Εργαστήρι της γλώσσας

Γράφω απλά διαβάζω εύκολα

Το σι ντι ρωμ του δυσαλέξη

Εκπαιδευτικό λογισμικό που απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.  Περισσότερα.... Εργαλείο γλωσσικής ανάπτυξης που απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του δημοτικού Περισσότερα.... Εργαλείο γλωσσικής ανάπτυξης που απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού  Περισσότερα....