Εγκαταστάσεις Διαδραστικών Πινάκων-Projector

Συλλογή βίντεο από εγκαταστάσεις πινάκων-projector

Η B2Bexperts έχοντας πραγματοποιήσει από το 2008 έως και σήμερα πάνω από  4.600 εγκαταστάσεις διαδραστικών πινάκων -projector  σε πάσης φύσεως κτίρια και αίθουσες , γνωρίζει πολύ καλά κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει την διαφορά και που σαν σκοπό έχει την πλήρη διευκόλυνση του ανθρώπου που θα χρησιμοποιήσει τον διαδραστικό πίνακα.

 

Παρακάτω αναλύουμε  τις λεπτομέρειες που η εταιρία μας δίνει ιδιαίτερη βάση για μια σωστή  εγκατάσταση διαδραστικού πίνακα:

  • Ύψος Τοποθέτησης: (Ο διαδραστικός πίνακας κρεμιέται σε τέτοιο ύψος όπου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα τόσο από τον εκπαιδευτικό, αλλά και από τους μαθητές)

Βάση Βιντεοπροβολέα (Projector): Η βάση του projector που επιλέγουμε να τοποθετήσουμε, εξαρτάται από το ύψος της αίθουσας , το υλικό που θα τοποθετηθεί (πχ γυψοσανίδα, μπετόν, ραμποτέ, τούβλα ytong , θερμομόνωση με φενιζόλ κλπ) και τέλος από την διάσταση του διαδραστικού πίνακα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.Ο στόχος μας είναι να έχουμε σταθερή εικόνα πάνω στον πίνακα, χωρίς να δονήσεις, για αυτό το λόγο η βάση του projector δεν μπορεί να είναι ίδια για όλα τα κτίρια.

  •  Σωστή Ευθυγράμμιση:  και αξιοποίηση της Διαδραστικής επιφάνειας:  Αυτό είναι και το ποιο κρίσιμο σημείο μιας εγκατάστασης διαδραστικού πίνακα. Η επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα , πρέπει να είναι 100% γεμισμένη, χωρίς κενά, χωρίς παραμορφώσεις και χωρίς το φως του  βιντεοπροβολέα να βρίσκεται εκτός διαδραστικής επιφάνειας. Η εταιρία μας  γνωρίζει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
  • Διευθέτηση Καλωδίων:   Η εταιρία μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην σωστή διευθέτηση των καλωδίων, τόσο για λόγους καλαισθησίας αλλά και λόγους λειτουργικότητας και μείωσης πιθανοτήτων ζημιών που μπορεί να προκληθούν. Για παράδειγμα ένα καλώδιο που σέρνεται κάτω είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί  (Με ότι αυτό συνεπάγεται), επίσης ένα Καλώδιο που αιωρείται στον αέρα είναι επίσης πολύ εύκολο με τον καιρό να ξηλωθεί εντελώς να πέσει κάτω παρασέρνοντας  μαζί και τον πανάκριβο βιντεοπροβολέα σας.