Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικά Σημεία: