ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΜΑΛΤΟΥ

Διαστάσεις

???  Χ ???

80 Χ 100

120 Χ 100

150 Χ 120

180 Χ 120

200 Χ 100

250 Χ 100

300 Χ 120

Περιγραφή

Δυνατότητα κοπής στις διαστάσεις που επιθυμείτε

Μέγιστο Πλάτος 305cm

Μέγιστο ύψος 120cm

Λευκός Πίνακας Σμάλτου

80 Χ100

Λευκός Πίνακας Σμάλτου

120 Χ120


Λευκός Πίνακας Σμάλτου

150 Χ120

Λευκός Πίνακας Σμάλτου

180 Χ120

Λευκός Πίνακας Σμάλτου

200 Χ100

Λευκός Πίνακας Σμάλτου

250 Χ100

Λευκός Πίνακας Σμάλτου

300 Χ120

Λευκός Πίνακας Σμάλτου Λευκός Πίνακας Σμάλτου Λευκός Πίνακας Σμάλτου Λευκός Πίνακας Σμάλτου Λευκός Πίνακας Σμάλτου Λευκός Πίνακας Σμάλτου Λευκός Πίνακας Σμάλτου