ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ

Διαστάσεις

???  Χ ???

80 Χ 120

120 Χ 100

150 Χ 120

180 Χ 120

220 Χ 100

240 Χ 120

305 Χ 120

Περιγραφή

Δυνατότητα κοπής στις διαστάσεις που επιθυμείτε

Μέγιστο Πλάτος 305cm

Μέγιστο ύψος 120cm

Λευκός Πίνακας Πορσελάνης Μαγνητικός

80 Χ120

Λευκός Πίνακας Πορσελάνης Μαγνητικός

120 Χ120


Λευκός Πίνακας Πορσελάνης Μαγνητικός

150 Χ120

Λευκός Πίνακας Πορσελάνης Μαγνητικός

180 Χ120

Λευκός Πίνακας Πορσελάνης Μαγνητικός

220 Χ100

Λευκός Πίνακας Πορσελάνης Μαγνητικός

240 Χ120

Λευκός Πίνακας Πορσελάνης Μαγνητικός

305 Χ120

Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου Πορσελάνης Μαγνητικός Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου Πορσελάνης Μαγνητικός Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου Πορσελάνης Μαγνητικός Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου Πορσελάνης Μαγνητικός Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου Πορσελάνης Μαγνητικός Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου Πορσελάνης Μαγνητικός Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου Πορσελάνης Μαγνητικός