ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Πάχος:  10mm

Εμπρόσθιο Υλικό επιλογής σας: Σμάλτου ή Πορσελάνης

Χωρίς πλαίσιο

Άμεσο βίδωμα μέσα στον πράσινο με απλές ξυλόβιδες.

Δυνατότητα Απόλυτης κοπής στις διαστάσεις του παλιού σας πίνακα

Διαστάσεις

???  Χ ???

200 Χ 120

240 Χ 120

300 Χ 120

Περιγραφή

Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου χωρίς πλαίσιο για προσαρμογή μέσα σε πίνακα κιμωλίας

Δυνατότητα κοπής στις διαστάσεις που επιθυμείτε

Μέγιστο Πλάτος 305cm

Μέγιστο ύψος 120cm

Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου χωρίς πλαίσιο για προσαρμογή μέσα σε πίνακα κιμωλίας

200 Χ120

Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου χωρίς πλαίσιο για προσαρμογή μέσα σε πίνακα κιμωλίας

240 Χ120

Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου χωρίς πλαίσιο για προσαρμογή μέσα σε πίνακα κιμωλίας

300 Χ120


Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου χωρίς πλαίσιο για προσαρμογή σε πράσινο πίνακα κιμωλίας Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου χωρίς πλαίσιο για προσαρμογή σε πράσινο πίνακα κιμωλίας Λευκός Πίνακας Μαρκαδόρου χωρίς πλαίσιο για προσαρμογή σε πράσινο πίνακα κιμωλίας