Τύπος

Χεροκίνητο

Χεροκίνητο

Χεροκίνητο

Χεροκίνητο

Χεροκίνητο

Χεροκίνητο

Διαστάσεις

240 Χ 135

300 X 168

200 Χ 200

240 Χ 240

200 Χ 150

300 Χ 220

Διαγώνιος

108"

135"

112"

135"

100"

150"

Αναλογία

16 : 9

16 : 9

1 : 1

1 : 1

4 : 3

4: 3

Χειροκίνητη Οθόνη Προβολής Projector Χειροκίνητη Οθόνη Προβολής Projector Χειροκίνητη Οθόνη Προβολής Projector Χειροκίνητη Οθόνη Προβολής Projector Χειροκίνητη Οθόνη Προβολής Projector