Τύπος

Ηλεκτρικό

Ηλεκτρικό

Ηλεκτρικό

Ηλεκτρικό

Ηλεκτρικό

Ηλεκτρικό

Διαστάσεις

240 Χ 135

300 X 168

400 X 225

240 Χ 135

240 Χ 135

300 X 220

Διαγώνιος

108"

135"

180"

100"

120"

150"

Αναλογία

16 : 9

16 : 9

4 : 3

4 : 3

4 : 3

4 : 3

Ηλεκτρική Οθόνη Προβολής Projector Ηλεκτρική Οθόνη Προβολής Projector Ηλεκτρική Οθόνη Προβολής Projector Ηλεκτρική Οθόνη Προβολής Projector Ηλεκτρική Οθόνη Προβολής Projector Ηλεκτρική Οθόνη Προβολής Projector