Περιλαμβάνει όλη την ύλη της κάθε τάξης του δημοτικού που μπορείτε να επιλέξετε. Το περιβάλλον είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση και σε Interactive Whiteboard με εκατοντάδες ασκήσεις στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Ακολουθεί το καθημερινό μάθημα σύμφωνα με τα νέα βιβλία του ΥΠΕΠΘ.

Εκπαιδευτικά Σημεία: