Μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια, το λογισμικό βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και να εξασκήσουν βασικές δεξιότητες σε έννοιες όπως: Γράμματα της Ελληνικής γλώσσας, Χώρος, Μέγεθος και Βάρος αντικειμένων, Ήχοι (ζώων, μουσικών οργάνων και καθημερινοί ήχοι).

Εκπαιδευτικά Σημεία:

Το Δαχτυλομικρούληδες 2, το οποίο αποτελεί ένα σύνολο πολλών διαφορετικών προγραμμάτων, σχεδιάστηκε για να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή των υπολογιστών στην προσχολική εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος, εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών εννοιών που διδάσκονται στο χώρο του νηπιαγωγείου ενώ παράλληλα, προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες: