Αποτελείται από 112 εκπαιδευτικά προγράμματα. Με τη χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου ΑΚΤΙΝΕΣ-v5.0 σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές εγκατεστημένους στο χώρο του νηπιαγωγείου ή της τάξης, δημιουργείται η «Γωνιά του Υπολογιστή» της οποίας η βασική αρχή είναι: Μάθηση μέσα από το Παιχνίδι. Η συγκεκριμένη έκδοση της εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε interactive whiteboard.

Το ΑΚΤΙΝΕΣ προσφέρει:

Στους μαθητές:

Στους εκπαιδευτικούς: